Chiều cao trung bình của đàn ông luôn lớn hơn phụ nữ?

80
Nữ giới sở dĩ thấp, nam giới cao hơn, vấn đề mấu chốt là ở xương chi dưới của nam và nữ phát dục khác nhau.

Nhìn từ góc độ chiều cao trung bình, chiều cao của nam giới luôn cao hơn nữ giới. Sự cao thấp của một con người chủ yếu được quyết định bởi sự dài ngắn của xương chi dưới. Nữ giới sở dĩ thấp, nam giới cao hơn, vấn đề mấu chốt là ở xương chi dưới của nam và nữ phát dục khác nhau.

Chiều cai trung bình của đàn ông luôn lớn hơn phụ nữ?

Chiều cai trung bình của đàn ông luôn lớn hơn phụ nữ?

Cơ thể con người phát dục có quy luật nhất định và không phải năm nào cũng giống nhau. Nếu một người khi sinh ra cao 50cm thì khi đến 5 tuổi sẽ cao khoảng gấp đôi, là 100cm. Đến 6, 7 tuổi mỗi năm con người cao thêm 8-10cm. Cứ như vậy cho đến trước thời kỳ dậy thì tốc độ sinh tưởng của con người bắt đầu chậm lại, mỗi năm cao thêm không quá 3-4cm. Bước vào thời kỳ dậy thì, cơ thể con người lại cao nhanh hơn, mỗi năm tăng 5-7cm. Đến năm 17, 18 tuổi thời kỳ này kết thúc chuyển sang thời kỳ hậu dậy thì, chiều cao tăng lên chủ yếu nhờ sự tăng trưởng của xương sống. Xương sống tăng trưởng chậm và rất lâu, vì thế chiều cao cũng tăng chậm.

Chiều cai trung bình của đàn ông luôn lớn hơn phụ nữ? 2

Chiều cai trung bình của đàn ông luôn lớn hơn phụ nữ?

Quá trình sinh trưởng phát dục của nam muộn hơn của nữ nhưng tốc độ sinh tưởng vượt hơn nữa, và kết thúc rất muộn. Thông thường nữ đến 19-23 tuổi, còn nam giới đến 23-26 tuổi chiều cao mới dừng lại, do vậy nữ giới thường thấp hơn nam giới một chút.

 

CHIA SẺ